تلویزیون شهری رستوران تبریز گون آی

این تلویزیون در ابعاد 192 در 288 سانتی متر در ائل گولی تبریز نصب و راه اندازی شده